HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG CHỨC NĂNG TRỢ GIÚP THAO TÁC MARCO RECODER TRÊN NOXPLAYER

Các tính năng chính của Marco Recoder: Ghi lại tất cả các sự kiện của chuột và phím của bất kỳ các chương trình chạy trên nền Windows. Thực hiện lặp lại nhiều lần các macro đã ghi. Cho phép bạn thực hiện tự động các công việc nhàm chán, …Đọc tiếp …