KHẮC PHỤC LỖI THIẾT BỊ KHÔNG TƯƠNG THÍCH KHI CHƠI ÂM DƯƠNG SƯ TRÊN GIẢ LẬP NOXPLAYER (ANDROID 4.4.2)

Môt số bạn dùng bộ mô phỏng Android 4.4.2 sau khi cập nhật Nox phiên bản mới nhất xuất hiện tình trạng thông báo “Thiết bị không tương thích với game”/màn hình đen hoặc không thể vào game khi chơi Âm Dương Sư, đó là do Game cập nhật không …Đọc tiếp …