CẬP NHẬT PHIÊN BẢN NOXPLAYER V3.8.1.0 (PHIÊN BẢN CHO MAC)

Phiên bản NoxPlayer (MAC) V3.8.1.0 Ngày phát hành: 14/10/2020 Nội dung cập nhật: Tối ưu hóa trải nghiệm trình Điều khiển bàn phím, tính năng mới phong phú hơn, thao tác thuận tiện hơn. Tính năng Điều khiển bàn phím bổ sung thêm phím Nhấp liên tục, Di chuyển bằng …Đọc tiếp …

CẬP NHẬT PHIÊN BẢN NOXPLAYER V3.8.0.0 (PHIÊN BẢN CHO MAC)

Nội dung cập nhật phiên bản NoxPlayer V3.8.0.0 dành cho Mac (ngày 10/9/2020): Ưu hóa trung tâm ứng dụng và các trải nghiệm tương tác khác   ▶️ TẢI PHIÊN BẢN NOXPLAYER V3.8.0.0 (MAC): Tại đây ▶️ THAM KHẢO CÁCH KHẮC PHỤC LỖI KHI SỬ DỤNG NOXPLAYER TRÊN MAC: Tại đây   **Lưu ý: …Đọc tiếp …

CẬP NHẬT PHIÊN BẢN NOXPLAYER V3.0.3.0 (PHIÊN BẢN CHO MAC)

Nội dung cập nhật phiên bản NoxPlayer V3.0.3.0 dành cho Mac (ngày 1/6/2020): Ưu hóa trải nghiệm của Trung tâm ứng dụng. Khắc phục lỗi màn hình trắng khi khởi động giả lập.   ▶️ TẢI PHIÊN BẢN NOXPLAYER V3.0.3.0: Tại đây ▶️ THAM KHẢO CÁCH KHẮC PHỤC LỖI KHI SỬ DỤNG NOXPLAYER …Đọc tiếp …