HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG MARCO RECODER TRÊN NOXPLAYER

Các tính năng chính của Marco Recoder:

 • Ghi lại tất cả các sự kiện của chuột và phím của bất kỳ các chương trình chạy trên nền Windows.
 • Thực hiện lặp lại nhiều lần các macro đã ghi.
 • Cho phép bạn thực hiện tự động các công việc nhàm chán, tốn nhiều thời gian.
 • Chạy các macro theo chương trình định trước.
 • Chương trình biên tập macro dễ sử dụng.

NoxPlayer đã thêm một số tính năng mới từ phiên bản V6.0.3.0 trở đi, dưới đây là các hướng dẫn cơ bản và nâng cao.

【1】TÍNH NĂNG CHÍNH:

Dưới đây là hướng dẫn của một số chức năng được sử dụng thường xuyên nhất và cũng rất hữu ích.

 1. START / RESUME : nhấn để bắt đầu ghi lệnh thao tác. Sau khi nhán tạm dừng, nhấn để tiếp tục quay.
 2. PAUSE: nhấn để tạm dừng.
 3. DỪNG: nhấn sau khi ghi xong, tập lệnh sẽ được lưu bên dưới.
 4. MARCO RECORDING LIST: nhấn để ẩn danh sách tập tin được quay, nhấn lần nữa để hiển thị nó.
 5. RENAME: tập tin sẽ được mặc định lưu thành “Bản ghi 1”, nhấn nút này để đổi tên.
 6. PLAY: nhấn để phát tập tin.
 7. ADVANCED SETTINGS, điều này sẽ cho phép bạn điều chỉnh thời gian, thời gian lặp lại riêng biệt, xem chi tiết hơn trong 【2】 CÀI ĐẶT.
 8. DELETE: nhấn để xóa tập tin.
 9. EXPORT: bấm và chọn tập tin bạn muốn xuất.
 10. IMPORT:  nhấn để thêm tập tin bạn chọn trước đó.

Chọn vị trí bạn muốn lưu.

【2】 CÀI ĐẶT NÂNG CAO:

     1. LOOP:

 • Số lần bạn cần thao tác, nó sẽ dừng lại sau khi hoàn thành.
 • Chọn nút này sẽ kích hoạt chế độ nhấn nút dùng mới dừng lại..
 • Trong thời gian bạn muốn phát lại, và nó sẽ dừng lại khi hết thời gian.

2. INTERVAL: đặt thời gian, nó sẽ dừng lại cho đến khi lần phát lại tiếp theo.

3. ACCELERATION: tua nhanh vòng lặp lại.

4. RESTART:

 • Thiết lập khoảng thời gian trước khi khởi động lại trình mô phỏng.
 • Chọn tùy chọn này và trình mô phỏng sẽ bắt đầu tự động chạy khi lệnh bắt đầu.