CẬP NHẬT PHIÊN BẢN NOXPLAYER V3.8.5.1 (PHIÊN BẢN CHO MAC)

Phiên bản NoxPlayer (MAC) V3.8.5.1 Ngày phát hành: 27/11/2020 Nội dung cập nhật: Tương thích Mac Big Sur và hỗ trợ sử dụng trên Mac với hệ điều hành Big Sur   ▶️ TẢI PHIÊN BẢN NOXPLAYER V3.8.5.1 (MAC): Tại đây ▶️ KHẮC PHỤC LỖI LAG 99% TRÊN MAC BIG SUR : Tại đây …Đọc tiếp …