CẬP NHẬT PHIÊN BẢN NOXPLAYER V3.8.5.1 (PHIÊN BẢN CHO MAC)

Phiên bản NoxPlayer (MAC) V3.8.5.1

Ngày phát hành: 27/11/2020

Nội dung cập nhật:

  1. Tương thích Mac Big Sur và hỗ trợ sử dụng trên Mac với hệ điều hành Big Sur

 

▶️ TẢI PHIÊN BẢN NOXPLAYER V3.8.5.1 (MAC): Tại đây

▶️ KHẮC PHỤC LỖI LAG 99% TRÊN MAC BIG SUR : Tại đây

▶️ THAM KHẢO CÁCH KHẮC PHỤC LỖI KHI SỬ DỤNG NOXPLAYER TRÊN MAC: Tại đây

 

**Lưu ý:

  1. Phiên bản này không hỗ trợ cập nhật trực tiếp, bạn cần tải xuống và cài đặt lại để trải nghiệm.
  2. Yêu cầu phiên bản: Mac Sierra 10.12 trở lên, hỗ trợ trên MacOS Catalina 10.15.