CẬP NHẬT PHIÊN BẢN NOXPLAYER V3.8.0.0 (PHIÊN BẢN CHO MAC)

Nội dung cập nhật phiên bản NoxPlayer V3.8.0.0 dành cho Mac (ngày 10/9/2020): Ưu hóa trung tâm ứng dụng và các trải nghiệm tương tác khác   ▶️ TẢI PHIÊN BẢN NOXPLAYER V3.8.0.0 (MAC): Tại đây ▶️ THAM KHẢO CÁCH KHẮC PHỤC LỖI KHI SỬ DỤNG NOXPLAYER TRÊN MAC: Tại đây   **Lưu ý: …Đọc tiếp …