CẬP NHẬT PHIÊN BẢN NOXPLAYER V3.8.0.0 (PHIÊN BẢN CHO MAC)

Nội dung cập nhật phiên bản NoxPlayer V3.8.0.0 dành cho Mac (ngày 10/9/2020):

Ưu hóa trung tâm ứng dụng và các trải nghiệm tương tác khác

 

▶️ TẢI PHIÊN BẢN NOXPLAYER V3.8.0.0 (MAC): Tại đây

▶️ THAM KHẢO CÁCH KHẮC PHỤC LỖI KHI SỬ DỤNG NOXPLAYER TRÊN MAC: Tại đây

 

**Lưu ý:

  1. Phiên bản này không hỗ trợ cập nhật trực tiếp, bạn cần tải xuống và cài đặt lại để trải nghiệm.
  2. Yêu cầu phiên bản: Mac Sierra 10.12 trở lên, hỗ trợ trên MacOS Catalina 10.15.