CẬP NHẬT PHIÊN BẢN NOXPLAYER V3.0.3.0 (PHIÊN BẢN CHO MAC)

Nội dung cập nhật phiên bản NoxPlayer V3.0.3.0 dành cho Mac (ngày 1/6/2020): Ưu hóa trải nghiệm của Trung tâm ứng dụng. Khắc phục lỗi màn hình trắng khi khởi động giả lập.   ▶️ TẢI PHIÊN BẢN NOXPLAYER V3.0.3.0: Tại đây ▶️ THAM KHẢO CÁCH KHẮC PHỤC LỖI KHI SỬ DỤNG NOXPLAYER …Đọc tiếp …