CẬP NHẬT PHIÊN BẢN NOXPLAYER V3.0.3.0 (PHIÊN BẢN CHO MAC)

Nội dung cập nhật phiên bản NoxPlayer V3.0.3.0 dành cho Mac (ngày 1/6/2020):

  1. Ưu hóa trải nghiệm của Trung tâm ứng dụng.
  2. Khắc phục lỗi màn hình trắng khi khởi động giả lập.

 

▶️ TẢI PHIÊN BẢN NOXPLAYER V3.0.3.0: Tại đây

▶️ THAM KHẢO CÁCH KHẮC PHỤC LỖI KHI SỬ DỤNG NOXPLAYER TRÊN MAC: Tại đây

 

**Lưu ý:

  1. Phiên bản này không hỗ trợ cập nhật trực tiếp, bạn cần tải xuống và cài đặt lại để trải nghiệm.
  2. Yêu cầu phiên bản: Mac OS Mavericks 10.9 trở lên.