HƯỚNG DẪN BẬT INTEL TSX ĐỂ TĂNG HIỆU SUẤT MÁY TÍNH VÀ GIẢ LẬP

Tiện ích mở rộng đồng bộ hóa giao dịch (TSX) là một phần mở rộng cho kiến trúc tập lệnh x86 (ISA) có thêm hỗ trợ bộ nhớ giao dịch phần cứng, tăng tốc độ thực thi phần mềm đa luồng thông qua khóa điện tử. Theo các điểm chuẩn …Đọc tiếp …