LÀM THẾ NÀO ĐỂ SỬ DỤNG GAMEPAD TRÊN NOXPLAYER?

Hiện tại NoxPlayer chỉ có thể hỗ trợ cho Gamepad có cổng USB, còn Bluetooth thì chưa có tính năng đó.

HƯỚNG DẪN:

1. Cắm cáp USB hoặc đầu thu vào máy tính để kết nối. Sau khi kết nối thành công, biểu tượng của Gamepad sẽ được hiển thị ở phía trên bên trái của NoxPlayer..

2. Nhấn biểu tượng bộ điều khiển trên thanh công cụ ở bên phải để vào cài đặt.

CÀI ĐẶT GAMEPAD:

1.ANALOG STICK: Kéo thanh bên trái vào thanh điều khiển hướng để điều khiển chuyển động.

2.Nhấn vào thanh bên phải vào trò chơi 3D để điều khiển góc nhìn của nhân vật.

3.Nhấn vào các nút để thiết lập các phím ( thiết lập các kỹ năng).

4.MULTIPLE STRIKE: Nhấn phím được chỉ định một lần cho nhiều hiệu ứng cảnh báo.

5.Kéo để điều chỉnh độ mờ.

6.Lưu cài đặt.