CẬP NHẬT PHIÊN BẢN NOXPLAYER V3.8.5.2 (PHIÊN BẢN CHO MAC)

Phiên bản NoxPlayer (MAC) V3.8.5.2

Ngày phát hành: 05/02/2021

Nội dung cập nhật:

  1. Khắc phục lỗi lag 99% trên hệ điều hành bigsur;
  2. Khắc phục lỗi thỉnh thoảng mất âm thanh trên hệ điều hành bigsur;
  3. Khắc phục lỗi Chế độ bắn súng đôi khi không phản hồi.

 

▶️ TẢI PHIÊN BẢN NOXPLAYER V3.8.5.2 (MAC): Tại đây

▶️ KHẮC PHỤC LỖI LAG 99% TRÊN MAC BIG SUR : Tại đây

▶️ THAM KHẢO CÁCH KHẮC PHỤC LỖI KHI SỬ DỤNG NOXPLAYER TRÊN MAC: Tại đây

 

**Lưu ý:

  1. Phiên bản này không hỗ trợ cập nhật trực tiếp, bạn cần tải xuống và cài đặt lại để trải nghiệm.
  2. Yêu cầu phiên bản: Mac Sierra 10.12 trở lên, hỗ trợ trên MacOS Catalina 10.15.
  3. Giả lập hiện tại chưa hỗ trợ tải và cài đặt trên hệ điều hành Apple M1.