CẬP NHẬT PHIÊN BẢN NOXPLAYER V7.0.5.3

Tải phiên bản NoxPlayer V7.0.5.3: Tại đây Nội dung cập nhật (ngày 24/02/2023 ) Thêm mới: 1. Thêm chức năng【Điều chỉnh Camera】trong phần Cài đặt của giả lập Ưu hóa: 1. Tối ưu hóa tương tác liên quan đến trình giả lập ** LƯU Ý:  Một số phần mềm chống vi-rút, …Đọc tiếp …