CẬP NHẬT PHIÊN BẢN NOXPLAYER V3.8.5.0 (PHIÊN BẢN CHO MAC)

Phiên bản NoxPlayer (MAC) V3.8.5.0 Ngày phát hành: 13/11/2020 Nội dung cập nhật: 1.Ưu hóa tính năng phím Di chuyển bằng chuột phải và phím Kỹ năng Moba trong Điều khiển bàn phím 2.Ưu hóa một số trải nghiệm tương tác khác   ▶️ TẢI PHIÊN BẢN NOXPLAYER V3.8.5.0 (MAC): Tại đây ▶️ THAM …Đọc tiếp …