ƯU VÀ NHƯỢC ĐIỂM CỦA CHAT GPT

ChatGPT, viết tắt của Chat Generative Pre-training Transformer, là một chatbot do công ty OpenAI của Mỹ phát triển và ra mắt vào tháng 11 năm 2022. MỤC LỤC: 1.Ưu điểm của Chat GPT 2. Nhược điểm của Chat GPT 3. Cách tải Chat GPT về máy tính/PC 1. Ưu …Đọc tiếp …