HỌC TRỰC TUYẾN CLASSDOJO TRÊN PC CÙNG NOXPLAYER GIẢ LẬP ANDROID

ClassDojo– ứng dụng điều hướng lớp học, một môi trường trực tuyến  kết nối giưa giáo viên, học sinh và phụ huynh để xây dựng một cộng đồng lớp học online tại nhà hiệu quả và tuyệt vời. Tại đây, ngoài những bài học hiệu quả trực tuyến, giao bài …Đọc tiếp …