HƯỚNG DẪN CHUYỂN DỮ LIỆU GIỮA CÁC Ổ CỨNG MÁY TÍNH KHI SỬ DỤNG GIẢ LẬP NOXPLAYER

Chức năng chuyển dữ liệu cho phép người dùng di chuyển/chuyển đổi dữ liệu trong giả lập sang các ổ cứng khác nhau trong máy tính. Đối với người dùng cài đặt trình giả lập trực tiếp vào ổ C đã đầy hoặc cài đặt giả lập trên các ổ …Đọc tiếp …

HƯỚNG DẪN SAO LƯU/KHÔI PHỤC DỮ LIỆU TRONG TRÌNH ĐA NHIỆM GIẢ LẬP NOXPLAYER

Tại sao bạn nên sao lưu và khôi phục dữ liệu? Hướng dẫn phương pháp sao lưu và khôi phục dữ liệu trong trình đa nhiệm Multi-driver 1.  Tại sao bạn nên sao lưu và khôi phục dữ liệu? Chức năng Sao lưu và khôi phục dữ liệu hỗ trợ …Đọc tiếp …