HƯỚNG DẪN TẮT THÔNG BÁO ỨNG DỤNG KHI SỬ DỤNG GIẢ LẬP NOXPLAYER

Hướng dẫn cách tắt thông báo ứng dụng để giảm mức sử dụng CPU, có hai phương pháp như sau: PHƯƠNG PHÁP 1 Nhấn vào icon Tool (Công cụ) và chọn mục Setting ( Cài đặt) Nhấn chọn 【Âm thanh và thông báo】 Kéo xuống phía cuối và chọn 【Thông …Đọc tiếp …