HƯỚNG DẪN 【KHỞI TẠO】 VÀ 【NÂNG CẤP】 HỆ MÔ PHỎNG ANDROID TRÊN GIẢ LẬP NOXPLAYER

Trong các tình huống sau, người dùng cần sử dụng các phiên bản Android khác nhau để chơi game:  Trò chơi yêu cầu các phiên bản Android cao hơn. (Ví dụ: Game/ứng dụng cần có Android 6.0 trở lên) Tăng tính ổn định của trò chơi: Một số game chơi …Đọc tiếp …