HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG PHẦN MỀM OFFICE (WORD/EXCEL/PPT) TRÊN GIẢ LẬP NOXPLAYER

Làm thế nào để sử dụng các phần mềm văn bản như Word/Excel/PPT để phục vụ cho việc học từ xa, làm việc từ xa thông qua các ứng dụng giáo dục, họp trực tuyến trên giả lập Noxplayer?  Tìm kiếm ứng dụng WPS  và tải về giả lập là …Đọc tiếp …