CẬP NHẬT PHIÊN BẢN NOXPLAYER V7.0.3.9

Tải phiên bản NoxPlayer V7.0.3.9: Tại đây Nội dung cập nhật (ngày 08/11/2022 ) Ưu hóa: Ưu hóa thao tác đẩy điều khiển bàn phím chính thức Ưu hóa các văn bản của trình giả lập Tính năng mới:  Thêm lệnh NoxConsole đóng “tất cả” ứng dụng [Điều khiển bàn phím] …Đọc tiếp …