CẬP NHẬT PHIÊN BẢN NOXPLAYER V3.8.5.7 (PHIÊN BẢN CHO MAC)

Phiên bản NoxPlayer (MAC) V3.8.5.7 Ngày phát hành: 16/12/2021 Nội dung cập nhật: Sửa lỗi vận hành giả lập trên phiên bản Monterey.   ▶️ TẢI PHIÊN BẢN NOXPLAYER V3.8.5.7 (MAC): Tại đây ▶️ KHẮC PHỤC LỖI LAG 99% TRÊN MAC BIG SUR : Tại đây ▶️ THAM KHẢO CÁCH KHẮC PHỤC LỖI KHI SỬ DỤNG …Đọc tiếp …