CẬP NHẬT PHIÊN BẢN NOXPLAYER V3.8.5.3 (PHIÊN BẢN CHO MAC)

Phiên bản NoxPlayer (MAC) V3.8.5.3 Ngày phát hành: 12/04/2021 Nội dung cập nhật: Tối ưu hóa lời nhắc ủy quyền trên Mac sau khi nâng cấp NoxPlayer. Xem hướng dẫn ▶️ TẢI PHIÊN BẢN NOXPLAYER V3.8.5.3 (MAC): Tại đây ▶️ KHẮC PHỤC LỖI LAG 99% TRÊN MAC BIG SUR : Tại đây ▶️ THAM KHẢO CÁCH …Đọc tiếp …