CẬP NHẬT PHIÊN BẢN NOXPLAYER V7.0.5.0

Tải phiên bản NoxPlayer V7.0.5.0: Tại đây Nội dung cập nhật (ngày 22/11/2022 ) Ưu hóa: Tối ưu hóa văn bản và tương tác liên quan đến trình giả lập Ưu hóa chức năng màn hình ngang của trình giả lập Tính năng mới:  Thêm chức năng hiển thị thời gian …Đọc tiếp …