HƯỚNG DẪN KHẮC PHỤC LỖI YÊU CẦU NHẬP MẬT MÃ KHI SỬ DỤNG GIẢ LẬP NOXPLAYER

Trong quá trình sử dụng giả lập NoxPlayer, đôi khi người dùng gặp phải tình trạng màn hình giả lập Nox hiển thị “To start Android, enter your password” yêu cầu nhập mật mã mới có thể vào đến giao diện chính trong giả lập, hôm nay, admin sẽ hướng dẫn …Đọc tiếp …