KHẮC PHỤC LỖI KHÔNG CẬP NHẬT ĐƯỢC PLAY TOGETHER TRÊN CHPLAY TRÊN GIẢ LẬP NOXPLAYER

Một số bạn phản hồi Play Together có BIG UPDATE trong ngày hôm nay (30/80) và yêu cầu cập nhật phiên bản. Tuy nhiên khi nhấn vào Cập nhật ngay trên giả lập chỉ chuyển đến giao diện CHPlay của game nhưng không cập nhật lên được. Để khắc phục …Đọc tiếp …