KHẮC PHỤC LỖI KHÔNG KHỞI TẠO ĐƯỢC ANDROID 7 TRÊN GIẢ LẬP NOXPLAYER

Một số bạn phản hồi khi cập nhật NoxPlayer lên phiên bản 6612, gặp phải tình trạng không thể khởi tạo Android 7 ( trong khi Android 5 có thể khởi tạo bình thường). Khi khởi tạo Android 7 sẽ hiện thông báo “Không mở được khóa” . Tình trạng này …Đọc tiếp …