KHẮC PHỤC LỖI GOOGLE PLAY SERVICES KEEPS STOPPING SAU KHI CẬP NHẬT PHIÊN BẢN GOOGLE TRÊN GIẢ LẬP

Phiên bản mới nhất của Google Play có thể khiến giả lập bị báo lỗi 【Google Play services keeps stopping】 sau khi cập nhật (như ảnh dưới) . Nox đã khắc phục được tình trạng này trong phiên bản mới nhất trên Website (bất kỳ phiên bản NoxPlayer nào từ phiên …Đọc tiếp …