HƯỚNG DẪN GỠ PHẦN MỀM MACRORIFY KHỎI GIẢ LẬP ĐỂ CHƠI PLAY TOGETHER TRÊN MÁY TÍNH

Hiện tại Play Together chặn các phần mềm hỗ trợ auto từ bên thứ 3 như Macrorify hoặc các phần mềm VPN. Nếu cài đặt  Macrorrify trên giả lập thì sẽ xảy ra hiện tượng khởi động Play Together thông báo phần mềm thứ 3 và bị crash ( thoát) game khi …Đọc tiếp …