CẬP NHẬT PHIÊN BẢN NOXPLAYER V7.0.5.2

Tải phiên bản NoxPlayer V7.0.5.2: Tại đây Nội dung cập nhật (ngày 02/02/2023 ) Ưu hóa: Tối ưu hóa tương tác liên quan đến trình giả lập ** LƯU Ý:  Một số phần mềm chống vi-rút, như Avast, Kaspersky và McAfee, đôi khi sẽ ngăn máy tính của bạn sử dụng …Đọc tiếp …