HOẠT ĐỘNG ĐIỂM DANH MỪNG SINH NHẬT FREE FIRE 5 TUỔI

Thông tin hoạt động Thời gian hoạt động: Từ 27/8/2022- 4/9/2022 Giải thưởng:  1. Giải cơ bản: Điểm danh thành công ngày 1, 2, 4, 5, mỗi lần bạn sẽ nhận được 1 ngày “Nox không quảng cáo”. 2. Giải trung cấp: Điểm danh thành công ngày thứ 3 nhận …Đọc tiếp …