HƯỚNG DẪN TÌM KIẾM DỮ LIỆU ĐƯỢC LƯU VỀ THÔNG QUA TRÌNH DUYỆT CỦA NOXPLAYER

NoxPlayer hỗ trợ chuyển dữ liệu giữa máy tính và giả lập thông qua Thư mục chung vô cùng tiện lợi và dễ dàng thực hiện, để chuyển đổi dữ liệu từ pc sang giả lập hay ngược lại, cũng như tìm kiếm các file ảnh, âm nhạc .. tải về …Đọc tiếp …