HƯỚNG DẪN DỌN SẠCH KHÔNG GIAN BỊ CHIẾM DỤNG TRONG TRÌNH GIẢ LẬP NOXPLAYER

Khi dữ liệu trong trình giả lập quá lớn sẽ khiến cho hiệu suất của trình giả lập bị giảm, bạn có thể chọn sử dụng chức năng “Dọn dẹp không gian đĩa” để dọn sạch không gian lưu trữ tạm thời dư thừa trong giả lập. 1. Những lưu …Đọc tiếp …