TRÒ CHUYỆN CÙNG CHAT GPT – CÁCH TẢI CHAT GPT VỀ MÁY TÍNH/PC

ChatGPT, viết tắt của Chat Generative Pre-training Transformer, là một chatbot do công ty OpenAI của Mỹ phát triển và ra mắt vào tháng 11 năm 2022. MỤC LỤC: 1.Chat GPT là gì? 2. Chat GPT trong mọi lĩnh vực 3. Cách tải Chat GPT về máy tính/PC 1. Chat …Đọc tiếp …