KHẮC PHỤC LỖI KẾT NỐI MẠNG BẰNG CÁCH THAY ĐỔI DNS TRÊN MÁY TÍNH VÀ GIẢ LẬP

DNS là gì?: DNS viết tắt của từ Domain Name System là một dịch vụ cho phép bạn gõ 1 địa chỉ tên miền thân thiện trong trình duyệt web để truy cập trang web. Bất kỳ máy tính nào đã kết nối mạng nhận được 1 địa chỉ IP để …Đọc tiếp …