CÁCH KHẮC PHỤC ERROR 1020/1008 KHI SỬ DỤNG NOXPLAYER

Nếu bạn đang sử dụng WINXP mà hiển thị thông báo “ Error 1020/1008: Virtual Machine failed to start” khi khởi động NoxPlayer ( như hình dưới), hãy cố gắng khởi động lại máy tính của bạn, sau đó khởi động lại NoxPlayer thêm một lần nữa. Nếu vẫn gặp lại …Đọc tiếp …