THÔNG BÁO CHÍNH THỨC TỪ NOXPLAYER LIÊN QUAN ĐẾN BÁO CÁO CỦA ESET

Thông báo chính thức từ NoxPlayer liên quan đến báo cáo từ ESET       Kính gửi toàn thể người dùng NoxPlayer: Gần đây, ESET (Công ty phần mềm bảo mật cho máy tính) phát biểu một bài báo cáo với nội dung NoxPlayer bị tấn công mạng, và …Đọc tiếp …