HƯỚNG DẪN KHẮC PHỤC LỖI 1019

Nếu trong lúc sử dụng NoxPlayer mà hiển thị thông báo “Error: 1019 – System VT occupied by another progress” thì các bạn hãy làm theo các bước như sau:

VT Occupied     

Cách 1: Nếu bạn đang sử dụng Bitdefender, hãy click vào link này để làm theo cách khắc phục: https://www.bitdefender.com/support/how-to-repair-bitdefender-2015-1311.html, hoặc bạn có thể Unistall Bitdefender và khởi động lại máy.

Cách 2: Nếu bạn đang sử dụng Avast, hãy tắt chức năng diệt virus trên Avast:

Bước 1: Mở Avast anti-virus >> Settings >> Troubleshooting

Bước 2: Bỏ chọn Enable hardware-assisted virtualization, sau đó khởi động lại máy.

Cách 3: Nếu VT đã được bật, sử dụng Nox và các trình duyệt chống virus như Avast và Bitdefender cùng lúc sẽ xảy ra xung đột như trên. Nếu bạn muốn tiếp tục sử dụng phần mềm chống virus, chúng tôi khuyên bạn nên nhập BIOS khi khởi động máy và tắt VT. Bạn có thể tham khảo bài đăng Bật và tắt VT trong BIOS  tại đây.