LÀM THẾ NÀO ĐỂ KHẮC PHỤC LỖI ERROR 1006?

Nếu trong lúc sử dụng NoxPlayer bạn gặp phải thông báo lỗi ERROR 1006: NOX HAS TO REBOOT FOR SOME REASON, hãy thử các cách sau để khắc phục lỗi:

Giải pháp 1: Kiểm tra bạn đã update phiên bản mới nhất chưa, hãy sử dụng trang web chính thức của chúng tôi: https://www.bignox.com/ để kiểm tra phiên bản mới nhất. Nếu bạn chưa update, hãy tải xuống và cài đặt phiên bản mới nhất. Nếu sau khi tải vẫn không khắc phục được sự cố, hãy chuyển sang giải pháp 2.

Giải pháp 2:

Bước 1: Mở Multi-Drive    

Bước 2: Tại giao diện Multi-Drive, hãy click vào icon Cài Đặt, sau đó thay đổi giữa hai chếđộ hiển thị đồ họa khác nhau >> Lưu và bắt đầu Nox để xem nó có hoạt động hay không. Hãy đảm bảo thử cả chế độ Tương thích (OpenGL) và Tốc độ (DirectX).

Giải pháp 3: Nếu vẫn không được, bạn hãy cập nhập thẻ đồ họa. Link hướng dẫn tại đây.