CẬP NHẬT PHIÊN BẢN NOXPLAYER V6.3.0.5

NỘI DUNG CẬP NHẬT:

TÍNH NĂNG:

–  Thêm tính năng nhắc nhở chế độ chụp hình
– Ưu hóa tính năng trợ giúp bàn phím

SỬA LỖI: 
– Sửa lỗi hiển thị chức năng Marco Recoder
– Khắc phục sự cố màn hình trắng
–  Khắc phục lỗi 1020 error trong một số trường hợp

Tải phiên bản NoxPlayer V6.3.0.5 tại: Click to download