CẬP NHẬT PHIÊN BẢN NOXPLAYER V3.0.5.0 (PHIÊN BẢN CHO MAC)

Nội dung cập nhật phiên bản NoxPlayer V3.0.5.0 dành cho Mac (ngày 15/7/2020):

  1. Sửa lỗi tương thích trong một số game tương ứng với một số kiểu máy khác nhau.
  2. Tính năng Điều khiển bàn phím được tối ưu hóa, linh hoạt và chính xác hơn.

 

▶️ TẢI PHIÊN BẢN NOXPLAYER V3.0.5.0: Tại đây

▶️ THAM KHẢO CÁCH KHẮC PHỤC LỖI KHI SỬ DỤNG NOXPLAYER TRÊN MAC: Tại đây

 

**Lưu ý:

  1. Phiên bản này không hỗ trợ cập nhật trực tiếp, bạn cần tải xuống và cài đặt lại để trải nghiệm.
  2. Yêu cầu phiên bản: Mac OS Mavericks 10.9 trở lên.