KHẮC PHỤC LỖI SỰ CỐ KẾT NỐI VỚI MÁY CHỦ GOOGLE KHI SỬ DỤNG GIẢ LẬP NOXPLAYER

Nhiều bạn phản hồi trong quá trình đăng nhập Google hay CH play trên NoxPlayer gặp phải tình trạng thông báo Lỗi đăng nhập với máy chủ Google hoặc Rất tiếc, dịch vụ Google play đã dừng lại nguyên nhân chủ yếu dẫn đến hiện tượng trên là do  phần mềm bảo mật trong máy tính … Continue reading KHẮC PHỤC LỖI SỰ CỐ KẾT NỐI VỚI MÁY CHỦ GOOGLE KHI SỬ DỤNG GIẢ LẬP NOXPLAYER