KHẮC PHỤC LỖI LAG 99% KHI GIẢ LẬP KHỞI ĐỘNG LẦN ĐẦU

Trong quá trình sử dụng giả lập, nếu bạn là người dùng mới, lần đầu cài và khởi chạy giả lập NoxPlayer, gặp phải tình trạng khởi đông giả lập lag 99% ( không hiển thị các báo lỗi nào khác) và không thể vào đến màn hình chính của giả lập, nguyên nhân chủ … Continue reading KHẮC PHỤC LỖI LAG 99% KHI GIẢ LẬP KHỞI ĐỘNG LẦN ĐẦU