HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT VÀ EXPORT APK GIỮA MÁY TÍNH VÀ GIẢ LẬP NOXPLAYER

NoxPlayer phiên bản mới hỗ trợ sao lưu và cài đặt tự động file APK của game/ứng dụng theo phương pháp kéo thả. Cụ thể bạn hãy thao tác như sau: Phương pháp sao lưu file APK từ giả lập sang máy tính a. Nhấn và giữ vào file APK của game/ứng dụng bạn muốn sao … Continue reading HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT VÀ EXPORT APK GIỮA MÁY TÍNH VÀ GIẢ LẬP NOXPLAYER